Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor monteur onderzeese pijpleidingen

Hof Den Haag oordeelt dat X in geen van de landen meer dan 183 dagen heeft gewerkt. Hij heeft dan geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).

X werkt aan onderzeese pijpleidingen. In 2011 en 2012 werkt hij in diverse landen (o.a. België, Engeland, Ghana, Rusland en India). In zijn IB-aangiften claimt X aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Volgens de inspecteur heeft X echter geen recht op de aftrek.

Hof Den Haag (MK I, 5 april 2017, BK-16/00338 en 16/00339, V-NVandaag 2017/929) oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Het hof stelt hierbij vast dat Nederland met de landen waarin X heeft gewerkt een belastingverdrag heeft gesloten, zodat het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting niet van toepassing is. Vervolgens stelt het hof vast dat X in geen van de landen meer dan 183 dagen heeft gewerkt. De inspecteur heeft dan ook terecht geen aftrek verleend. Het beroep op de behandeling in 2010 wordt door het hof afgewezen. In dat jaar heeft X namelijk het gehele jaar, en dus meer dan 183 dagen, in Rusland gewerkt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X