Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Snellere uitwisseling van socialezekerheidsinformatie binnen de Europese Unie

Op 3 juli introduceerde de Europese Commissie het Electronic Exchange of Social Security Information- systeem (EESSI). Dit is een nieuw IT-platform dat zo’n 15.000 socialezekerheidsinstanties in Europa met elkaar verbindt.

Wat zijn de voordelen van EESSI?
EESSI neemt de plaats in van het papieren uitwisselingssysteem. Door EESSI kunnen gegevens sneller, gemakkelijker en veiliger worden uitgewisseld binnen de EU en daarbuiten. Daarnaast worden fraude en onregelmatigheden beter bestreden. De nationale socialezekerheidsinstanties gebruiken namelijk gestandaardiseerde elektronische documenten in hun eigen taal. Daardoor zijn de gegevens die zij uitwisselen juist en volledig. Ook burgers die in meerdere landen hebben gewerkt en gewoond, zullen baat hebben bij het nieuwe systeem. Uitvoeringsorganisaties kunnen het recht op socialezekerheidsuitkeringen sneller en efficiënter vaststellen.

Vanaf wanneer werken alle landen met EESSI?
De landen hebben twee jaar de tijd om hun nationale systemen aan te sluiten op het centrale IT-platform. Uiterlijk in juli 2019 zal een snelle, eenvoudige en veilige elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie in heel Europa een feit zijn. De Commissie blijft de Lidstaten in de komende jaren ondersteunen bij de ingebruikname en het onderhoud van het systeem.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X