Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wijziging voorwaarden vrijstelling uitkering kapitaalverzekeringen per 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 wijzigt één van de fiscale regels voor kapitaalverzekeringen. De voorwaarde dat voor Kapitaalverzekeringen en Spaarrekening Eigen Woning (KEW/SEW) minimaal 15 of 20 jaar premie moet worden ingelegd om het opgebouwde kapitaal van de verzekering belastingvrij uit te laten keren, vervalt.

Verzekering eerder afkopen? Dan moet uw restanthypotheek worden aangepast
Wilt u uw KEW/SEW eerder afkopen en daarmee (gedeeltelijk) uw hypotheek aflossen? Dan zal moeten worden gekeken of een aanpassing van uw restanthypotheek naar een andere hypotheekvorm nodig is, bijvoorbeeld een Annuïteitenhypotheek. Er geldt namelijk de voorwaarde dat het aflossingsvrije deel van uw hypotheek niet meer dan 50% van de huidige marktwaarde van de woning mag bedragen.

Verzekering eerder afkopen dan de einddatum is meestal niet interessant
Vervroegde afkoop is in het algemeen niet gunstig om de volgende redenen:
  • De kosten van een kapitaalverzekering (KEW) vallen meestal aan het begin van de looptijd, waardoor de premies pas aan het einde van de looptijd ten volle gaan renderen.
  • Daar komt bij dat u na afkoop niet meer kunt profiteren van de rendementen die u met een KEW of SEW belastingvrij opbouwt. 
  • U bent misschien kosten voor de afkoop van de polis verschuldigd. 
  • Als u uw verzekering eerder afkoopt is veelal de beoogde eindwaarde nog niet bereikt. Lost u af en is dat minder dan bij het afsluiten van de hypotheek was begroot, dan neemt het risico op een restschuld toe en daarmee loopt u in de toekomst het risico dat u uw hypotheek niet meer kunt (terug)betalen. 
  • Mogelijk is er sprake van kosten bij vervroegd aflossen van de eigenwoningschuld.
  • In de kapitaalverzekeringen is meestal een overlijdensrisicoverzekering opgenomen. Als u ook na de afkoop een overlijdensrisicoverzekering wilt, dan zult u deze opnieuw moeten sluiten. 
Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X