Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Moties internationaal fiscaal (verdrags)beleid aangenomen

Gisteren nam de Tweede Kamer vijf moties aan over het internationaal fiscaal (verdrags)beleid. Onderwerpen zijn: brievenbus-bv’s, grondslag Vpb en openheid rulings. Aangezien brievenbus-bv’s veelvuldig worden gebruikt om belasting te ontwijken, wil de Tweede Kamer dat de staatssecretaris van Financiën de eerste drie opties van zijn brief van 4 november 2016 uitwerkt in beleidsvoorstellen. De Kamer wenst voor 1 april 2017 te zijn geïnformeerd.

Grondslag Vpb
De Tweede Kamer verzoekt in het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen om de grondslag van de vennootschapsbelasting te verbreden. Bij de terugsluis van de opbrengsten moet het evenwichtiger maken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen worden meegenomen.

Openheid rulings
De Belastingdienst moet meer openheid geven over rulings. De Tweede Kamer verzoekt voor 1 mei 2017 meer informatie te hebben over het aantal rulings dat is uitgewisseld in OESO- en in EU-verband. Ook moet bekend worden of rulings zijn aangetroffen die niet in overeenstemming zijn met vigerende wetgeving of beleid. De Kamer wenst voor 1 april 2017 een voorstel te hebben tot een betere controle op de inhoud van afgegeven rulings.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X