Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Zorginstituut Nederland draagt uitvoering regelingen over aan CAK

De regelingen voor wanbetalers, onverzekerden, mensen die in het buitenland wonen, gemoedsbezwaarden en onverzekerbare vreemdelingen worden vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door het CAK. Het Zorginstituut is de huidige uitvoerder van de vijf wettelijke regelingen voor groepen mensen die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen.

Duidelijker voor de burger
De overheid wil de uitvoering van regelingen op het gebied van de gezondheidszorg zoveel mogelijk onderbrengen bij één organisatie. Dat is duidelijker voor de burger en beter voor de kwaliteit waarmee de regelingen worden uitgevoerd. Het CAK voert al een aantal van die regelingen uit, onder andere het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarom neemt het CAK voor de vijf regelingen die het Zorginstituut nu uitvoert, op 1 januari 2017 de uitvoering over.

Het Zorginstituut en het CAK werken nauw samen om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Niet alleen de computersystemen en de gegevens die nodig zijn om de regelingen uit te voeren, gaan over naar het CAK. Ook de medewerkers van Zorginstituut die de regelingen nu uitvoeren, verhuizen op 1 januari 2017 met hun werk mee naar het CAK. Zo blijft een goede uitvoering van de regelingen voor de klanten gewaarborgd.

De wet waarin de overdracht van de regelingen van het Zorginstituut aan het CAK is geregeld, is in de eerste helft van 2016 aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. De overdrachtsdatum van 1 januari 2017 is bepaald in het Koninklijk Besluit waarmee de Tweede Kamer op 28 september jl. heeft ingestemd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X