Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Zo haal je voordeel uit je pensioengat

Zzp’ers en werknemers die een pensioentekort hebben en dit willen dichten met een lijfrenteproduct, krijgen belastingvoordeel. Dat werkt zo.

Wie spaart of belegt via een bancaire lijfrente (banksparen) of een lijfrenteverzekering, kan gebruik maken van de jaarruimteregeling van de fiscus. Geld opzijzetten voor de oude dag via de bancaire lijfrente of lijfrenteverzekering, kan alleen als er sprake is van een pensioentekort ofwel pensioengat. Zowel werknemers als zelfstandigen kunnen een tekort hebben.

Box I
Je hebt jaarruimte als je in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt opgebouwd. Om het bedrag aan jaarruimte uit te rekenen, kunt je terecht bij de Belastingdienst. Het jaarruimtebedrag is het maximum aan betalingen aan lijfrenteverzekeringen, bancaire lijfrente en/of lijfrentebeleggingen die je dat jaar kunt aftrekken. Dus als je € 1.500 aan jaarruimte hebt en je hebt € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering, dan mag je dat hele bedrag aftrekken van je inkomen in Box I. Alles wat je meer hebt betaald aan premies, mag je niet aftrekken.

Als je gebruik maakt van verschillende producten, bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering en een bancaire lijfrente, dan zijn de betalingen daarvoor bij elkaar opgeteld aftrekbaar als deze niet boven het jaarruimtebedrag uitkomen. Je kunt de betaalde premies of gedane stortingen voor lijfrente alleen aftrekken in het jaar dat je deze hebt betaald.

Reserveringsruimte
Het kan zijn dat je niet alleen jaarruimte hebt door een pensioentekort vorig jaar, maar ook nog in voorgaande jaren. Je kunt de jaarruimtes van zeven jaar terug alsnog benutten. De jaarruimtebedragen die niet benut zijn, zijn bij elkaar opgeteld de reserveringsruimte. De reserveringsruimte is het maximale bedrag aan premies en stortingen dat je alsnog kan aftrekken in Box I. Ook hier geldt dat je alleen mag aftrekken in het jaar dat de betalingen zijn gedaan.

Drie belastingvoordelen
Een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente heeft dus drie belastingvoordelen: een maximum aan premie is jaarlijks aftrekbaar in Box I, daarnaast betaal je over je opgebouwde kapitaal geen vermogensrendementsheffing. Het derde voordeel behaal je in de uitkeringsfase. De maandelijkse uitkering die voortkomt uit je opgebouwde kapitaal, wordt als inkomen belast, maar als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, val je in een lager tarief.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X