Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


RTL Nieuws publiceert bewijs: wel degelijk belastingdeal met Oranjes

Premier Rutte zegt geen bewijs te hebben gevonden voor een geheime belastingdeal met de Oranjes. Toch is die deal wel degelijk gesloten. RTL Nieuws dook opnieuw het Nationaal Archief in en kwam daar weer documenten tegen die aantonen dat de Oranjes in de jaren 70 gecompenseerd werden toen ze belasting moesten gaan betalen.

RTL Nieuws onthulde de geheime belastingdeal op 10 oktober. Willem-Alexander profiteert nog steeds van de deal. Vandaag schreef premier Rutte aan de Tweede Kamer dat hij geen bewijs voor de compensatie heeft gevonden, maar dat er nog wel meer onderzoek nodig was.

Het bewijs staat in de documenten
Vandaag kan RTL Nieuws een deel van de documenten (.pdf) uit het archief publiceren waaruit blijkt dat premier Piet de Jong en de minister Witteveen (Financiën) op 28 april 1970 een akkoord hebben gesloten. De koning zou voortaan 150.000 gulden extra krijgen. Een belangrijke reden daarvoor was dat de Oranjes later geen aanspraak meer konden maken op andere compensaties vanwege de aanpassingen 'in de belastingsfeer'. 

Deze afspraken waren onderdeel van een systeem dat uiteindelijk in 1973 is ingevoerd. Alle koninklijke kosten zouden voortaan door de staat worden betaald. Daartegenover moesten de Oranjes wel belasting gaan betalen terwijl ze dat vroeger niet hoefden.

'Adequate regeling'
In de documenten staat ook nog dat het staatshoofd 'een bron van inkomsten' zou ontvangen waarmee 'de negatieve werking van afschaffing van de belastingvrijdom wordt opgevangen'. Ook moest er 'tegelijk met de afschaffing van de belastingvrijdom een adequate regeling van de financiële positie van de Kroon getroffen worden'. Hier staat in normaal Nederlands dat hoewel de koningin vanaf 1973 belasting moest gaan betalen over het privévermogen, zij er voor zou worden gecompenseerd.

Oranjes drongen aan
De Oranjes hebben aangedrongen op deze compensatie. Topambtenaren van het ministerie van Financiën hadden bedenkingen over deze deal. In een notitie voor de minister van Financiën staat letterlijk dat die 150.000 gulden werd toegekend omdat het ‘de enige manier is om uit de impasse te geraken’.

In een notitie voor de premier staat ook hoe de 150.000 gulden werd weggemoffeld. De compensatie staat niet onder het kopje 'inkomen' maar onder het kopje 'incidentele kosten'. "Wij kwamen tot de conclusie dat het bedrag na de grondwetsherziening (en derhalve na het verval van de belastingvrijdom van het privé-inkomen en vermogen van de koningin) het beste zou kunnen worden toegevoegd aan de niet-declarabele kosten die thans reeds in de grondwettelijke uitkering zijn verwerkt."

Veel meer documenten
Premier Rutte stuurde vandaag twee notities uit de jaren 70 naar de Kamer. De ene notitie is van 18 maart 1970, de ander van 23 maart. In deze documenten staat inderdaad geen sluitend bewijs voor de deal. RTL Nieuws heeft veel meer documenten in handen, waar dat bewijs dus wel in staat.

Premier Rutte heeft in zijn brief aan de Kamer ook aangekondigd dat er een historisch onderzoek gedaan moet worden. "Dat is eigenlijk het meest merkwaardige aan deze zaak", zegt politiek verslaggever Roel Geeraedts, die alle stukken gelezen heeft. "Niemand weet daar blijkbaar wat de Oranjes precies aan vergoedingen ontvangen en waarop die vergoedingen zijn gebaseerd."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X