Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verdragsloze situatie met Malawi duurt tot in ieder geval 2017

Het is de staatssecretaris nog steeds niet duidelijk waarom Malawi het oude verdrag heeft opgezegd. Er ontstaat nu een verdragsloze periode sinds de opzegging die effectief werd per 1 januari 2014. Het nieuwe verdrag zal wat betreft Nederland niet eerder dan 1 januari 2017 van toepassing zijn en wat betreft Malawi niet eerder dan 1 juli 2017. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer geschreven in de nota naar aanleiding van het verslag bij het goedkeuringswetsvoorstel bij het nieuwe belastingverdrag met Malawi.

De eventuele dubbele belasting die in de verdragsloze periode ontstaat, kan mogelijk door eenzijdige maatregelen worden weggenomen of worden beperkt. In de verdragsloze periode bestaat er geen juridische basis voor het uitwisselen van informatie.

In een bijlage bij de nota verstrekt de staatssecretaris een overzicht van de belastingverdragen met ontwikkelingslanden en de status van artikelen omtrent de uitwisseling van informatie en de bijstand bij invordering.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X