Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Sparen bij de fiscus succesvol bestreden

Uit antwoord op Kamervragen blijkt dat de regeling van de Belastingrente aan de verwachtingen voldoet. De uitgaven aan belasting- en invorderingsrente zijn gedaald van € 588 miljoen in 2011 tot € 193 miljoen in 2015. Deze besparing komt in de buurt van de geraamde € 400 miljoen.

De omvorming van het heffingsrentestelsel tot het belastingrentestelsel heeft ervoor gezorgd dat het ‘sparen bij de fiscus’ niet langer mogelijk is. De klacht van prof. Edwin Heithuis dat de redelijkheid en rechtvaardigheid daarmee ook verdwenen is - aangezien er wel belastingrente in rekening gebracht, maar zelden tot nooit uitbetaald - vindt bij de staatssecretaris echter geen gehoor. Volgens Wiebes wordt er in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever gehandeld.

Onder het regime van de heffingsrente konden belastingplichtigen, door om geen of een te lage voorlopige teruggave of een te hoge voorlopige aanslag te verzoeken, geld tegen een relatief hoge rentevergoeding bij de fiscus ‘stallen’. De Belastingdienst ontving weliswaar tijdelijk extra belastinggeld, maar moest daarover later een hoge rente vergoeden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X