Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Foutje, bedankt!

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een onterecht toegekende heffingskorting niet met beroep op een systeemfout kan worden nagevorderd, omdat dit niet expliciet in de wettekst is bepaald.

Een vrouw had in haar aangifte inkomstenbelasting door een misverstand ten onrechte inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking ingevuld. Door een systeemfout bleef bij de correctie hiervan in de definitieve aanslag toch de inkomensafhankelijke combinatiekorting toegekend. Die vorderde de Belastingdienst na. Daarbij erkende de inspecteur de eigen fout en legde geen boete of belastingrente op.

Volgens rechtbank Noord-Holland was de navordering onterecht. Als er een nieuw feit was geweest, had navordering van de heffingskorting wel gekund. Dat heeft de wetgever immers expliciet in wettekst opgenomen en daarbij heeft de wetgever toegelicht dat te hebben gedaan om er geen enkel misverstand over te laten bestaan. Dat liet de wetgever na voor het geval dat nagevorderd wordt op grond van een fout, terwijl dat met zo’n wetsgeschiedenis wel voor de hand had gelegen oordeelde de rechtbank. Het is aan de wetgever er voor zorg te dragen dat de mogelijkheid van navordering en de voorwaarden waaronder navordering mogelijk is, kan worden gelezen in een duidelijke wettekst.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X