Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Het is onvermijdelijk dat fiscus fouten maakt

Door de vele handelingen die de fiscus moet verrichten is het niet te voorkomen dat de Belastingdienst fouten maakt. Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt het echter belangrijk dat de fiscus de fouten herkent, erkent, herstelt en ervan leert. Indien nodig krijgt u een schadevergoeding.

De Tweede Kamer heeft recent vragen gesteld aan de staatssecretaris naar aanleiding van de berichten dat een negenjarig meisje meermalen een brief van de Belastingdienst had ontvangen. De fiscus stelde namelijk dat het meisje ondernemer was en dus belasting moest betalen. Dat was echter niet juist! De staatssecretaris gaf aan dat fouten niet zijn uit te sluiten, zelfs niet een aantal keer ten aanzien van dezelfde persoon. De Belastingdienst verwerkt namelijk dagelijks duizenden aangiften, beantwoordt iedere maand tienduizenden telefoontjes en verstuurt jaarlijks 150 miljoen brieven en dan kan er wel eens iets verkeerd gaan.

Directe gevolg van de fout
Het is belangrijk dat de fiscus de fouten herkent, erkent, herstelt en ervan leert. Vindt u dat de fiscus onrechtmatig gehandeld heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Hiervan is sprake als de Belastingdienst ernstige en verwijtbare fouten maakt. Uw schade moet dan ook het directe gevolg zijn van de fout (onrechtmatig handelen). Is de Belastingdienst wettelijk verplicht om de schade te vergoeden, dan wordt daarbij rekening gehouden met vermogensschade en eventueel ander nadeel zoals immateriële schade.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X