Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Tellen schenkingen mee bij de erfenis?

Ik heb een van mijn kinderen verschillende schenkingen gedaan, omdat ze veel voor mij doet en de andere zich weinig laten zien. Een kennis vertelde me dat die schenkingen later weer een rol spelen bij de erfenis, als dat zo is kan ik dat nog voorkomen?

Wanneer u bij een schenking niet expliciet vermeld, dat die later bij de erfenis moet worden ingebracht telt die schenking niet zomaar mee bij het bepalen van de nalatenschap. Wat wel kan, is dat door de schenkingen de legitieme portie van de andere kinderen in gevaar komt.

De legitieme portie is de helft van wat een kind normaal zou hebben geërfd. Normaal is dat wat u bij overlijden nalaat, plus alles wat u bij leven aan kinderen geschonken hebt en wat u de laatste vijf jaar aan derden hebt geschonken. Is er bij uw overlijden minder dan de helft van die totale waarde beschikbaar voor de kinderen, dan moet het kind dat meer heeft gekregen dan de andere kinderen, het teveel ontvangen bedrag uitkeren aan de andere kinderen, zodat ze tenminste hun legitieme portie ontvangen.

Let dus bij het schenken aan uw dochter op of de legitieme porties van de andere kinderen niet in gevaar komen en houdt een administratie bij van de geschonken bedragen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X