Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ook aftrek uitgaven voor monumentenpanden in EU/EER

Besluit Staatssecretaris van Financiën, 2 juli 2015, nr. BLKB/2015/762M, Stcrt. 2015, 18975: De Staatssecretaris van Financiën keurt goed dat de aftrek van uitgaven ook openstaat voor monumentenpanden gelegen op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de EER.


De panden moeten verband houden met het Nederlands cultureel erfgoed, hetgeen moet zijn erkend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook moet aan de voorwaarden van art. 6.31 Wet IB 2001 zijn voldaan. De goedkeuring geldt vanaf 18 december 2014. Op die dag oordeelde het Hof van Justitie EU (C-87/13, V-N 2015/3.5) dat aftrek van uitgaven voor monumentenpanden die in Nederland zijn gelegen, ook open moet staan voor eigenaren van monumentenpanden die op het grondgebied van een andere lidstaat zijn gelegen en verband houden met het Nederlands cultureel erfgoed. De goedkeuring loopt vooruit op een wijziging van de Wet IB 2001. De goedkeuring is opgenomen als wijziging van het besluit van 7 september 2009, nr. CPP2009/1290M, V-N 2009/47.18.

Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X