Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Niet eens met de belasting die u over uw spaargeld betaalt?

Bezwaar maken is niet nodig
Hebt u een aanslag inkomstenbelasting ontvangen? En vindt u dat u te veel belasting over uw spaargeld moet betalen? Dan hoeft u daartegen geen bezwaar te maken.

Veel mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Zij zijn het er niet mee eens dat zij belasting moeten betalen over een verondersteld rendement van 4% over hun spaargeld. Zij vinden dat veronderstelde rendement te hoog als het om spaargeld gaat.

Wij hebben besloten deze kwestie via een speciale procedure aan de hoogste rechter voor te leggen. Als de hoogste rechter vindt dat een verondersteld rendement van 4% over spaargeld inderdaad te hoog is, dan passen wij alle aanslagen met een dagtekening van 14 mei 2015 of later automatisch aan. Dat doen we ook als u geen bezwaar hebt gemaakt.

Bent u het (óók) om een andere reden niet eens met uw aanslag?
Dan moet u wel bezwaar maken. Doe dat binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X