Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Mislukt overleg over belastingherziening

De onderhandelingen over de voorstellen voor de belastingherziening tussen het kabinet en de oppositie zijn recent gestrand. De standpunten van de partijen zouden te ver uit elkaar liggen, waardoor ze niet tot een compromis konden komen.

In het nieuwsartikel ‘Kabinet komt met flinke lastenverlichting’ kon u al lezen over de voorstellen van het kabinet voor lastenverlichting en herziening van het belastingstelsel. De lastenverlichting gaat het kabinet opnemen in het Belastingplan 2016. Over de andere plannen zoals de veranderingen in de BTW, gelijke behandeling eigen en vreemd vermogen en verdere hervormingen van het belastingstelsel is de steun van de oppositie nodig.

Geen overeenstemming belastingherziening
Na een eerste overleg tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks bleek dat de partijen niet op één lijn zaten. Alexander Pechtold van D66 gaf aan dat de standpunten van de partijen te ver uit elkaar lagen en er te weinig ruimte was om nieuwe banen te creëren. Daarnaast lukte het niet om overeenstemming te bereiken over een uitgebreide hervorming van het belastingstelsel. Het vastlopen van deze onderhandelingen heeft volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën echter geen gevolgen voor de voorgestelde lastenverlichtingen van € 5 miljard. Het is nu afwachten welke stappen het kabinet verder gaat nemen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X