Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Hebt u recht op studiefinanciering? Vanaf studiejaar 2015-2016 zijn uw studiekosten niet meer aftrekbaar

Volgt u een opleiding? En hebt u recht op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2015-2016 kunt u uw kosten voor boeken, les of collegegeld niet meer aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Wat is er aan de hand?
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wet studievoorschot hoger onderwijs' aangenomen. Hierdoor zijn de belastingregels voor de aftrek van studiekosten veranderd.

Wat verandert?
Studeert u aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO)? En hebt u recht op studiefinanciering? Dan kunt u uw studiekosten vanaf het studiejaar 2015-2016 niet meer aftrekken. Houd er nu al rekening mee dat u studiekosten die u vanaf dat studiejaar maakt, niet als aftrekpost kunt aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015.

Wat blijft hetzelfde?
Studeert u aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO)? En hebt u geen recht op studiefinanciering? Dan kunt u de studiekosten die u maakt vanaf het studiejaar 2015-2016, wel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015.

Hebt u studiekosten gemaakt in het studiejaar 2014-2015 of daarvoor? Dan kunt u die aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X