Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Koenders: ‘Veiligheid op zee West-Afrika noodzakelijk’

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) sprak maandag met zijn Togolese ambtgenoot Robert Dussey over maritieme veiligheid in de Golf van Guinee. Beide ministers zijn het eens dat veiligheid op zee in dit gebied niet vanzelfsprekend is. ‘De Golf van Guinee wordt geteisterd door piraterij en drugssmokkel. Dit vormt een bedreiging voor de veiligheid van deze belangrijke handelsroute’, zei Koenders.

‘Jaarlijks varen rond de 30.000 handelsschepen door dit gebied. Hier zitten ook Nederlandse schepen bij. Het is belangrijk dat zij in alle veiligheid hun plaats van bestemming kunnen bereiken’, zei Koenders, die vindt dat veiligheid in de Golf van Guinee niet alleen belangrijk is voor onszelf, maar vooral ook voor de landen die zelf aan de Golf grenzen, zoals Togo, Ghana, Ivoorkust en Nigeria. Koenders: ‘Deze landen ondervinden hier veel last van. Onder meer omdat het de overzeese handel met andere landen bemoeilijkt.’

De minister benadrukte in het gesprek het belang van een structurele oplossing voor het probleem en gaf aan verheugd te zijn met de voortrekkersrol die Togo hierbij speelt. In november organiseert de Afrikaanse Unie in Togo een conferentie over maritieme veiligheid en ontwikkeling waarbij zal worden gekeken naar een gezamenlijke aanpak. ‘Het doet mij goed dat Togo samen met zijn partners van de Afrikaanse Unie op zoek gaat naar een oplossing voor dit complexe probleem’, aldus Koenders.

Nederland draagt actief bij aan meer veiligheid op zee in West-Afrika. Onder meer door het geven van militaire maritieme trainingen en steun aan een monitoring centrum dat handelsschepen voorziet van actuele informatie over risico’s in de Golf. ‘Hierdoor kan criminaliteit op zee meer effectief worden bestreden’, zei Koenders.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X