Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen premieheffing in verband met opgewekt vertrouwen

De rechtbank is van oordeel dat het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt. Voor het jaar 2010 is bij uitspraak op bezwaar het weloverwogen standpunt ingenomen – althans die indruk heeft belanghebbende redelijkerwijs mogen hebben – dat belanghebbende niet premieplichtig was voor de AOW, Anw, AWBZ en Zvw. Aangezien de feitelijke situatie tot 1 december 2011 ongewijzigd was, mocht belanghebbende ook voor de periode 1 januari 2011 tot 1 december 2011 erop vertrouwen dat hij niet premieplichtig is.

De rechtbank verwerpt het verweer dat de standpuntbepaling zozeer in strijd is met de juiste wetstoepassing dat belanghebbende de onjuistheid had kunnen en moeten beseffen. Aangezien de feitelijke situatie per 1 december 2011 wijzigde, mocht belanghebbende echter redelijkerwijs niet erop vertrouwen dat in de nieuwe situatie het standpunt ook nog gold. Het voorgaande heeft tot gevolg dat voor de periode 1 januari 2011 tot 1 december 2011 belanghebbende evenmin premies AOW en Anw is verschuldigd. Wel is premie Anw verschuldigd over de maand december 2011.

Conclusie
Gelet op het vorenoverwogene zijn de beroepen gegrond verklaard, zijn de uitspraken op bezwaar vernietigd, is de aanslag Zvw verminderd tot nihil en dient voor de vermindering van de aanslag ib/pvv in aanmerking te worden genomen dat er geen premies AWBZ verschuldigd zijn in 2011 en voor de periode 1 januari 2011 tot 1 december 2011 geen premies AOW en Anw. Per saldo kan in 2011 voor de volksverzekeringen derhalve alleen premie Anw over de maand december 2011 worden geheven.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X