Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Buitenlands belastingplichtige geen recht op hypotheekrenteaftrek in Nederland

Een Duitse werknemer die het grootste deel van het jaar in de VS heeft gewerkt, mag de hypotheekrente voor zijn huis in Duitsland niet aftrekken van zijn inkomsten over de periode die hij in Nederland heeft gewerkt. Dat heeft het EU-Hof bepaald op vragen van de Hoge Raad. Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 16 juni 2015 in de zaak C-09/14, Staatssecretaris van Financiën tegen Kieback.

De heer Kieback woont in Duitsland en werkt in het academisch ziekenhuis van Maastricht. In 2005 emigreert hij naar de VS. Over de drie maanden die hij in dat jaar nog in Nederland heeft gewerkt ontvangt hij een belastingaanslag waartegen hij in beroep gaat. Hij wil de negatieve inkomsten uit zijn Duitse woning kunnen blijven aftrekken. Dit wordt door de belastingdienst afgewezen.

Het EU-Hof is het hiermee eens. Kieback is buitenlands belastingplichtige en dan geldt de hoofdregel dat de woonstaat het best in staat is om rekening te houden met het volledige inkomen en de persoonlijke omstandigheden, zodat daar kan worden vastgesteld welke belastingvoordelen moeten worden toegekend. Dit is alleen anders wanneer bijna alle inkomsten uit de werkstaat komen. Dan is het aan de werkstaat om de belastingvoordelen toe te kennen. Omdat Kieback op jaarbasis het grootste deel van zijn inkomen in de VS heeft verdiend en daar uiteindelijk ook heeft gewoond had hij inderdaad geen recht op de belastingvoordelen, aldus het Hof. Het hele jaar wordt als uitgangspunt genomen en op basis daarvan is Nederland niet de meest aangewezen staat om de belastingvoordelen toe te kennen. De belastingdienst mocht hem dus het voordeel weigeren.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X