Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kabinet stelt vrij werknemersverkeer met Kroatië opnieuw uit

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese Unie. Het vrije werknemersverkeer met dit land is echter uitgesteld en wordt opnieuw voor maximaal drie jaar uitgesteld. Werkgevers blijven een tewerkstellingsvergunning nodig hebben voor Kroatische werknemers die in Nederland willen werken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het uitstel is volgens het kabinet nodig vanwege de hoge werkloosheid in Nederland en de druk op arbeidsvoorwaarden die de migratie uit landen in Midden- en Oost Europa veroorzaakt. Vooral allochtonen, jongeren en laagopgeleiden hebben in Nederland moeite aan het werk te komen en hebben last van de concurrentie van goedkope werknemers uit Midden- en Oost Europa. Nederland is voor het vrije verkeer van werknemers, maar bestrijdt ook negatieve gevolgen daarvan zoals oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, onderbetaling en uitbuiting van EU-werknemers.

Minister Asscher doet er alles aan om de druk op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te voorkomen. Zo gaat per 1 juli 2015 de Wet Aanpak Schijnconstructies in en wordt de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag gewijzigd om beter op het minimumloon te kunnen handhaven. Ook is ‘decent work’ een belangrijk onderwerp tijdens het Europese voorzitterschap van Nederland.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X