Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingplan goed voor hooguit 65.000 extra banen

De belastingplannen van het kabinet leveren ten hoogste 65.000 nieuwe banen op. Een reëlere verwachting is 35.000 tot 40.000 extra banen. Eerder werd gemikt op 100.000 banen. Die getallen zijn woensdagavond gedeeld in het overleg tussen de regeringscoalitie en de leiders van vijf oppositiepartijen. Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover op de website van De Telegraaf.

Toen het kabinet vorig jaar aankondigde het belastingstelsel te willen herzien, werd nog de ambitie uitgesproken dat die op de langere termijn voor 100.000 nieuwe banen zou zorgen. Dat aantal wordt dus zoals het er nu uitziet bij lange na niet gehaald. Dat zou komen door nieuwe berekeningen van de kabinetsplannen en de opties die worden voorgelegd aan de oppositie.

Koopkracht
Het banendoel van vorig jaar wordt onder meer niet gehaald door de keuze voor bepaalde maatregelen. Het aantal extra banen kan worden opgeschroefd, maar dan zouden mensen er in koopkracht op achteruitgaan. Dat wil het kabinet niet.

Het eerste pakket lastenverlichting van 5 miljard euro, dat het kabinet sowieso gaat doorvoeren, leidt volgens de berekeningen in eerste instantie tot 40.000 nieuwe banen. Het effect zakt daarna een beetje in, waardoor 5.000 banen verloren gaan.

De kans dat het veel daarboven uit komt is niet groot. Het tweede pakket - met onder meer de btw-verhoging - levert nauwelijks extra banen op. Het kabinet wil dit alleen doorvoeren als er genoeg steun is bij de oppositie.

Het derde pakket - 5 miljard euro korten op het gemeentefonds en dat geld inzetten voor extra werkgelegenheid - levert wel extra banen op, maar het lijkt erop dat hier onvoldoende steun voor is bij de oppositiepartijen.

Onderhandelingen
NRC weet te melden dat volgende week donderdag de partijen die mee willen onderhandelen weer bijeen komen. Vermoedelijk zijn dit D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Met deze partijen kan de coalitie een meerderheid vormen in de Eerste Kamer. Voorafgaand is er in de Kamer nog een debat over de hoofdlijnen van het maandag door VVD en PvdA bereikte akkoord over de belastingherziening. Dit akkoord vormt de basis om met de oppositie te gaan onderhandelen.

Het CDA haakt vermoedelijk af. Partijleider Sybrand Buma liet weten het debat in de Kamer te willen voeren en niet in de achterkamertjes.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X