Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Intrekking bezwaarschrift is onomkeerbaar

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kan het bezwaar of beroep schriftelijk worden ingetrokken.

Belanghebbendes schriftelijke verklaring in de vorm van het (hiervoor – onder 2.9 – bedoelde) door haar ingevulde en ondertekende reactieformulier kan redelijkerwijs niet anders worden geduid dan als een uitdrukkelijke intrekking van haar bezwaar.

Op een dergelijke intrekking kan niet worden teruggekomen (vgl. HR 16 maart 1994, nr. 29 623, ECLI:NL:HR:1994:ZC5626, BNB 1994/127). Ook als veronderstellende wijs zou worden aangenomen dat van de brief van 20 juli 2013, die belanghebbende stelt te hebben verzonden aan de Inspecteur, hetgeen de Inspecteur betwist, sprake zou zijn, kan deze brief niet afdoen aan het definitieve karakter van de eerdere intrekking van het bezwaar. Daar komt nog bij dat de bedoelde brief is gedateerd na de door de Inspecteur op 6 juli 2013 gedane uitspraak op het bezwaar.

Ter zake van de eerder bedoelde intrekking is gesteld noch gebleken dat deze niet rechtsgeldig tot stand gekomen is.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X