Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geef werkenden belastingvoordeel van 1.500 euro

Alle werkende Nederlanders moeten een belastingvoordeel van 1.500 euro krijgen. Dat is één van de speerpunten van het belastingplan dat de FNV vandaag presenteert. De vakbond wil de verlaging betalen door het toptarief voor hoge inkomens boven de ton naar 60 procent te verhogen.

Volgens de grootste vakbond dienen de middeninkomens en Nederlanders die het niet breed hebben er flink op vooruit te gaan in het nieuwe belastingstelsel waarover het kabinet nadenkt. Dit kan door de arbeidskorting voor werkenden met 1.500 euro te verhogen. Maar daar blijft het niet bij: alle Nederlanders moeten daarnaast een extra korting van 500 euro krijgen via de algemene heffingskorting.

De belastingverlaging voor lage inkomens en werkende Nederlanders is het goed voor de economie, betoogt de FNV, want het geld wordt weer uitgegeven en dat zorgt weer voor een grotere vraag. De verlagingen wil de FNV bekostigen door belastingontwijking van multinationals aan te pakken en door hogere inkomens meer te belasten. In oktober lanceerde de bond al een Dagobert Ducktaks voor vermogens boven de half miljoen euro. Herinvoering van het toptarief van 60 procent komt daar nu bij.

Basis van verzorgingsstaat
,,Het belastingstelsel vormt de basis van onze publieke voorzieningen en verzorgingsstaat," zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld over het plan dat gisteren werd goedgekeurd door het eigen ledenparlement. ,,Het is voor het draagvlak essentieel dat hoge inkomens en grote bedrijven daar eerlijk aan bijdragen." De vakbond beklemtoont dat een grote meerderheid van de Nederlanders het eigen belastingplan steunt. Dat is ontwikkeld op basis van onderzoek onder vijfduizend vakbondsleden plus een representatieve groep van ruim duizend Nederlanders.

Enquête
Uit de enquête blijkt dat liefst driekwart van de Nederlanders zich een eerlijker belastingstelsel wenst. Tweederde meent dat de lagere en middeninkomens nu te veel betalen: voor die groepen en voor werkenden moeten de schijven snel omlaag. Zeven van de tien mensen vindt dat de belasting voor werkenden omlaag moet en de taks op grote vermogens omhoog. De geraadpleegde FNV-leden en Nederlanders willen bovendien dat bedrijfswinsten hoger belast dienen te worden.

Hartveld is verguld met de uitkomsten. ,,De mening van onze eigen leden verbaast uiteraard niet echt, maar we hadden niet verwacht dat ook de rest van de Nederlanders onze uitgangspunten massaal steunen."

Politiek
Met de voorstellen lijkt de FNV partij te kiezen voor de Partij van de Arbeid (PvdA) die hogere inkomens eveneens zwaarder wil belasten en multinationals wil aanpakken. De VVD is daar echter mordicus tegen. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) onderhandelt momenteel al enige tijd met VVD en PvdA over een voor beiden acceptabel belastingplan. Beiden willen werken extra laten lonen, maar verschillen dus totaal in hoe dat te bereiken.

Probleem is dat iedere belastinghervorming veel geld kost om negatieve effecten voor bepaalde groepen Nederlanders op te vangen. Het kabinet denkt zo'n vijf miljard euro nodig te hebben. Minister Dijsselbloem hoopt daarom vurig dat de aantrekkende economie dit jaar enkele miljardenmeevallers oplevert.

De FNV is niet de eerste die herinvoering van het 60 procentstarief bepleit. Onder meer oud-Financiën minister Wouter Bos was er voorstander van. Duidelijk is dat de toptarieven in de loonbelasting de afgelopen decennia flink is gedaald. De hoogste schijf bedroeg lange tijd liefst 72 procent, maar daalde in 1990 naar 62 procent en onder Wim Kok in 2001 met nog eens tien procent.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X