Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verdere individualisering pensioenstelsel desastreus

De belangenbehartigers van gepensioneerden vrezen dat een verdere individualisering van de pensioenen desastreus zal uitpakken. Deze vrees uiten de koepelorganisaties KNVG en NVOG na het vrijdag vastgestelde advies van de Sociaal Economische Raad (SER) om het pensioenstelsel drastisch te hervormen. Beide organisaties maken zich grote zorgen over het advies, dat wil kijken naar mogelijk verdere stappen op weg naar individualisering van de pensioenen.

Daarbij zou iedereen een eigen pensioenpotje moeten gaan opbouwen. Dat 'maatwerk' is nodig omdat het bestaande collectieve systeem, met een gegarandeerde pensioenuitkering, niet meer te betalen is, stelt het adviesorgaan van vakbonden, werkgevers en onafhankelijke deskundigen.

Eigen pensioen
''Individualisering betekent dat mensen in de toekomst hun eigen pensioen moeten regelen door zelf te beleggen. Dat zal ongetwijfeld goed uitwerken voor mensen met een grote kennis van financiële aangelegenheden'', aldus de organisaties van gepensioneerden, ''maar desastreus voor de mensen die deze kennis niet hebben. En dat zijn toch de meeste Nederlanders.''

Volgens de organisaties wordt 'de kenmerkende Nederlandse solidariteit' daarmee losgelaten; het elkaar steunen in goede en slechte tijden. ''Het betekent ieder voor zich. Maar zo'n individualisering houdt grote risico’s in voor zowel jong als oud'', aldus de koepelorganisaties van gepensioneerden met 300.000 aangesloten leden.

KNVG en NVOG zijn niet tegen hervormingen, maar vinden het belangrijk dat de drie pijlers van het pensioen (verplichtstelling, collectiviteit en solidariteit) gehandhaafd blijven. Met kleine aanpassingen kan het huidige pensioenstelsel behouden blijven, vinden de organisaties van gepensioneerden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X