Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Reinier van Zutphen voorgedragen als Nationale Ombudsman

Reinier van Zutphen (1960), president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), is voorgedragen als nieuwe Nationale Ombudsman. Dat heeft de tijdelijke commissie verantwoordelijk voor de benoeming aan de Tweede Kamer laten weten. Naar verwachting stemt de Tweede Kamer nog voor het krokusreces, dat op vrijdag 13 februari begint, over de voordracht.

Voortouw
Van Zutphen is senior raadsheer en sinds 2012 president van het CBb. Eerder was hij vice-president van de toenmalige rechtbank Utrecht. Van 2007 tot en met 2012 was hij daarnaast voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). Verder is hij bezoldigd lid van de toezichtsraad van Reclassering Nederland en Stichting Juridisch Loket Nederland.

Griffierechten
Bij de NVvR nam Van Zutphen het voortouw in het succesvolle protest tegen de voorgenomen verhoging van de griffierechten. Het toenmalige kabinet was van plan de griffierechten kostendekkend te maken. Ook de Raad voor de rechtspraak was tegen die plannen, omdat die de toegang tot de rechter - een basisbeginsel van de rechtsstaat - te zeer zouden beperken.

Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X