Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Moderne rechtspraak kan niet zonder deskundig management

Wil de Rechtspraak bijna twee miljoen rechtszaken per jaar kwalitatief goed en naar moderne maatstaven afhandelen, dan is aansturing door deskundig management noodzakelijk. Dat zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak in reactie op kritiek die Klaas Mollema, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, vandaag verwoordt in De Telegraaf. Mollema vindt dat de kwaliteit van rechtspraak afneemt en wijt dat onder meer aan de manier waarop rechtbanken en gerechtshoven worden bestuurd.

Productiedruk
Volgens Mollema loopt de kwaliteit van rechtspraak achteruit door bezuinigingsdrift van de overheid, toenemende productiedruk en de benoeming van bestuurders – door de Raad van de rechtspraak - die daar te veel nadruk op leggen. “Er ontstaat een groeiende kloof tussen rechters en mensen die aan de touwtjes trekken’’, zegt hij. “Voorheen waren twee van de drie bestuurders eminente rechters. Daar ontleenden ze hun gezag aan. Nu lijkt het vooral van belang dat het eminente managers zijn.”

Spijtig
“Het is heel spijtig dat een zeer gewaardeerd oud-collega, zoals mr. Mollema, zo teleurgesteld is over de organisatie waarvan hij deel uitmaakte”, zegt Bakker. “Het aansturen van de rechterlijke organisatie anno 2015 vraagt echter iets anders dan pakweg twintig jaar geleden. De organisatie is in de afgelopen decennia enorm gegroeid en de maatschappij waarin wij leven, stelt op veel terreinen andere eisen aan de rechter en de rechterlijke organisatie dan vroeger."

Digitaal
Jaarlijks handelen rechters bijna twee miljoen rechtszaken af. Bakker: "De samenleving verlangt – terecht – dat dat naar moderne maatstaven gebeurt: kwalitatief goed, maar ook uniform, tijdig, transparant, met aandacht voor het individu en tegen de laagst mogelijke kosten. Het beheersen en aansturen van dit proces vraagt om deskundig management, zeker nu de Rechtspraak zich aanpast aan de wensen van burgers om digitaal te kunnen procederen."

Kwaliteit
Bakker noemt het overigens terecht dat Mollema erop wijst dat de zorg voor rechterlijke kwaliteit in individuele zaken nooit in het gedrang mag raken: “De Raad voor de rechtspraak en de presidenten van de gerechten zijn zich dat zeer bewust en zullen zich altijd hard maken voor die kwaliteit.”

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X