Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


In buitenland wonende zeevarende niet belastingplichtig

Naar het oordeel van de rechtbank kan in het kader van het vervullen van een dienst­betrekking gelet op het bepaalde in artikel 7.2, zevende lid, van Wet IB 2001 (“de gedeeltelijk buiten Nederland vervulde dienstbetrekking”) slechts sprake zijn van (buitenlandse) belasting­plicht voor de inkomstenbelasting, indien ten minste een deel van de werkzaam­heden in Nederland wordt verricht.

Nu de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbende daadwerkelijk werkzaamheden in Nederland heeft verricht, kan Nederland geen inkomstenbelasting heffen over het door belanghebbende in het onderhavige jaar genoten loon.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X