Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Duits minimumloon: sluitende documentatie vereist

Het minimumloon dat per 1 januari 2015 in Duitsland in werking is getreden is bij Nederlandse transporteurs die ritten naar en door Duitsland uitvoeren zeer omstreden. Buitenlandse ondernemingen die tijdelijk werknemers in Duitsland te werk stellen, zoals transporteurs, dienen zich namelijk ook aan de nieuwe wetgeving te houden, aldus de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK). Per 1 januari 2015 bedraagt het leeftijdsonafhankelijke minimumuurloon in Duitsland 8,50 euro.


In Duitsland is het de taak van de douane om te controleren of werkgevers zich aan de verplichtingen omtrent het minimumloon en de bepalingen van de Duitse minimumloonwet houden.Volgens de Duitse minimumloonwet moeten bepaalde werkgevers die werknemers naar Duitsland uitzenden de volgende verplichtingen voldoen:
  • De werknemer aanmelden door een meldingsformulier per fax aan de douane te sturen
  • Een Duitse vertaling van de arbeidsovereenkomst gereedhouden
  • Een Duitse vertaling van betalingsbewijzen gereedhouden
  • Een adres opgeven waarop deze bewijsstukken voor de douane in te zien zijn
Bij een eventuele controle zal de douane inzage verlangen in stukken waaruit de afspraken tussen werkgever en werknemer (arbeidsovereenkomst) en de nakoming daarvan (bijvoorbeeld door middel van salarisstrookjes en betalingsbewijzen) blijken. Deze stukken moeten in de taal van de toezichthouder, in dit geval dus de Duitse taal, zijn opgesteld. Overigens zijn deze punten niet nieuw, maar golden ze al langer voor bepaalde bedrijfstakken, zoals de bouw- en schoonmaakbranche. Met de uitbreiding van deze verplichtingen naar andere bedrijfstakken moet gewaarborgd worden dat alle werknemers die in Duitsland werken ook daadwerkelijk van het minimumloon profiteren.

Duitsland sluit zich met het minimumloon aan bij het merendeel van de landen in de Europese Unie die al een minimumloon kennen. Het minimumuurloon in Duitsland ligt lager dan in bijvoorbeeld Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Voor bepaalde bedrijfstakken en beroepen zijn er overgangsregelingen.

Er gelden verschillende regels voor werknemers die op één plaats binnen Duitsland aan het werk gaan en werknemers die zogenaamd mobiel werk verrichten. Voor de transportbranche gelden daarom andere regels dan bijvoorbeeld de bouwbranche. Deze verschillen en de benodigde formulieren zijn te vinden op de website van de Duitse douane.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X