Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Drie Nederlanders in bijzondere commissie belastingafspraken

Het Europees Parlement heeft het groen licht gegeven voor de instelling van een bijzondere commissie die zich gaat buigen over belastingafspraken die door lidstaten zijn gemaakt. De commissie zal bestaan uit 45 leden, onder wie drie Nederlanders, te weten: Esther de Lange (EVP), Paul Tang (S&D) en Cora van Nieuwenhuizen (ALDE). Uitslag van de stemming: 612 voor, 19 tegen en 23 onthoudingen.

Mandaat
De commissie is in eerste instantie opgezet voor zes maanden en gaat belastingafspraken, zogenaamde 'tax rulings', onder de loep nemen die sinds 1 januari 1991 zijn gemaakt. Ook gaat de commissie bekijken hoe de Europese Commissie met deze afspraken omgaat vanuit het oogpunt van staatssteun en komt de mate van transparantie die lidstaten over de gesloten deals betrachten aan de orde. Bovendien wil het EP een inschatting maken van het bedrag aan publiek geld dat vanwege de deals is weggelekt en komen er aanbevelingen voor de toekomst.

Achtergrond
De commissie is opgezet in reactie op een aantal onderzoeken die door de Europese Commissie zijn gestart naar geheime belastingafspraken in Luxemburg, Nederland, Ierland en België. In Nederland ging het om afspraken met Starbucks.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X