Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Actie Schippers voor betere informatie op vergelijkingssites

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vraagt al langere tijd aandacht voor juiste, volledige, eenduidige, niet-misleidende en voor de consument duidelijke informatie op vergelijkingssites. Deze zijn immers van groot belang voor mensen bij het bepalen van hun keuze voor een zorgverzekering. Schippers gaat de NZa vragen om regels op te stellen zodat zorgverzekeraars de informatie op vergelijkingssites beter controleren. Hierbij valt te denken aan informatie over het eigen risico en mogelijkheden tot overstappen. Daarnaast is de minister met de AFM in gesprek over aanscherping van de regels waar vergelijkingssites zich aan moeten houden bij het maken van de vergelijking.

Schippers schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op onderzoeken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markt (AFM). Uit deze onderzoeken blijkt dat informatie op vergelijkingssites over het algemeen goed en juist is, maar dat er toch verbeteringen mogelijk zijn.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X