Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Studenten moeten lenen voor studie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het nieuwe leenstelsel voor studenten. Dit betekent dat de basisbeurs gaat verdwijnen en studenten moeten gaan lenen om hun studie te betalen.

Wat gaat er veranderen?
Per 1 september 2015 verdwijnt de basisbeurs. Waar studenten nu nog een gratis aanvulling krijgen voor studiekosten, wordt dit dus een lening die met rente terugbetaald dient te worden.
De aanvullende beurs blijft wel bestaan voor studenten met ouders met een laag inkomen. Als de ouders een inkomen hebben dat lager is dan € 30.000 per jaar, dan bedraagt de aanvullende beurs € 365 per maand. Hoe meer de ouders verdienen, hoe lager de aanvullende beurs en vanaf een inkomen van € 46.000 per jaar ontvangt de student geen aanvulling meer.

Nieuwe studie: lenen!
Studenten mogen hun huidige opleiding afmaken en gebruik blijven maken van de basisbeurs, maar als men een nieuwe studie gaat beginnen dan moeten ze gaan lenen.
De lening moet na de studie in 35 jaar worden afgelost. Nu is dat nog 15 jaar. De rente die studenten betalen is laag. Ook is de aflossing van de lening straks meer dan 4 procent van het inkomen. Nu is dat nog maximaal 12 procent.

MBO studenten houden de basisbeurs. Als ze nog geen 18 jaar zijn, dan krijgen ze bovendien uiterlijk in 2017 een OV-studentenkaart. De andere studenten behouden ook hun OV-studentenkaart.

Lenen bij een bank voor studie niet interessant
Studenten zullen altijd goedkoper uit zijn met de lening uit het leenstelsel, via DUO. Lenen bij een bank is eigenlijk geen optie. De rente bij een bank is vele procenten hoger en de aflossing moet in een veel kortere termijn gebeuren.

Studieschuld staat niet genoteerd bij het BKR
Een studielening wordt nog steeds niet genoteerd bij het BKR. Op zich is dat bijzonder want het is een normale lening die gewon terugbetaald dient te worden. Omdat een studielening niet genoteerd staat wordt de lasten hiervan in veel gevallen niet meegenomen bij het aanvragen van een krediet of hypotheek. Het BKR vindt dit onwenselijk omdat er op die manier sprake kan zijn van overkreditering. Mensen lenen simpelweg meer dan ze kunnen betalen. Of de nieuwe studielening wel opgenomen gaat worden in het BKR is op dit moment niet bekend.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X