Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U kunt niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige. U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige als u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan alle voorwaarden van deze nieuwe regeling? Dan kunt u dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen krijgen als een inwoner van Nederland.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u over minder dan 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. Bij de berekening van de inkomstenbelasting wordt dan geen rekening gehouden met aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen. U mag bijvoorbeeld de rente van de lening voor uw eigen woning niet meer aftrekken in uw aangifte.

De zogenoemde terugploegregeling waarbij een inkomensherziening plaatsvindt, vervalt ook.

Let op! De veranderingen hebben gevolgen voor uw belasting over 2015. Dit merkt u vanaf uw voorlopige aanslag over 2015.

Sociale verzekeringen
Bent u verplicht verzekerd in Nederland voor sociale verzekeringen, zoals bijvoorbeeld voor uw AOW? Dan wordt voor de berekening van de premie volksverzekeringen wel rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X