Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Fiscale informatie 2014

In 2014 zijn bepaalde belastingregels en tarieven aangepast. Lees wat er verandert voor uw inkomstenbelasting in 2014.

Aanslag over 2014 mogelijk hoger dan verwacht
In 2014 is een aantal belastingregels veranderd. Deze veranderingen hebben invloed op de belasting die u moet betalen over uw inkomen in 2014. Lees verder over...

Veranderingen inkomstenbelasting 2014
Op 1 januari 2014 is de inkomstenbelasting op een aantal punten veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of die u terugkrijgt. Lees verder over...

Heffingskortingen 2014
Heffingskortingen zijn kortingen die u kunt krijgen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Lees verder over...

Inkomsten 2014
Bij de berekening hoeveel belasting u moet betalen of hoeveel u terugkrijgt, kijken wij naar uw inkomsten. Hoe u uw inkomsten verwerkt in de aangifte, hangt af van de soort inkomsten. Lees verder over...

Aftrekposten 2014
Er zijn uitgaven die u onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld alimentatie, ziektekosten, studiekosten of giften. En als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan mag u een vast bedrag aftrekken voor uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar. Lees verder over...

Boxen en tarieven in 2014
Er zijn verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze verdeeld in 3 groepen (boxen) met ieder een eigen tarief. Lees verder over...

Fiscaal partnerschap 2014
Als u een fiscale partner hebt, kunt u samen aangifte doen. Lees verder over...

Vermogen 2014
Dit onderdeel gaat over uw voordeel uit sparen en beleggen. U leest hier welke bezittingen en schulden u aangeeft en hoe u uw voordeel uit sparen en beleggen berekent. Lees verder over...
Aanmerkelijk belang 2014
Hebt u in 2014 aanmerkelijk belang? Dan moet u dit aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Lees verder over...

Wonen 2014
Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan kunt u bepaalde kosten aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast moet u voor de woning een bedrag bij uw inkomen tellen: het eigenwoningforfait. Lees verder over...
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2014
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verzekerd voor ziektekosten. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Lees verder over...

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X