Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen CO2-voordeel van windparken op zee

De miljarden kostende windparken op zee, die moeten worden aangelegd vanwege het vorig jaar gesloten Energieakkoord, leveren ons land geen enkel CO2-voordeel op. Dat komt doordat op het laatste moment van de onderhandelingen de efficiënte warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) uit de overeenkomst zijn geschrapt, zo meldt De Telegraaf.

Het gevolg is dat de CO2-besparing geheel teniet wordt gedaan. De windparken aan de kust vormen slechts een klein onderdeel van het Energieakkoord, maar het is wel verreweg het duurste onderdeel. Volgens minister Kamp kosten de windparken 18 miljard euro. Vrijdag zei Ed Nijpels, voorzitter van de commissie die moet toezien op de naleving van het akkoord, dat de totale kosten 50 miljard euro bedragen. Door sommige critici worden echter bedragen van rond de 100 miljard euro realistischer geacht.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X