Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Reactie rapport ombudsman over één bankrekeningnummer

Vandaag is het rapport van de Nationale ombudsman verschenen over zijn onderzoek naar de invoering van de één-bankrekeningnummer-maatregel door de Belastingdienst. Deze werd ingevoerd, naar aanleiding van diverse fraudegevallen van begin 2013.

Door de invoering van de één-bankrekeningnummer-maatregel kunnen burgers hun toeslagen en belastingteruggaven alleen nog ontvangen op één rekeningnummer, dat op hun eigen naam staat. Dit is één van de maatregelen die december 2013 is ingevoerd om fraude te bestrijden.

De invoering van deze maatregel was omvangrijk. In totaal waren 35 miljoen rekeningnummers bij de Belastingdienst bekend. Dat aantal moest worden teruggebracht naar 14 miljoen geverifieerde rekeningnummers. Hiervoor was aanvankelijk een gefaseerde invoering voorzien tot 1 januari 2016. Onder sterke maatschappelijke en publicitaire druk werd de invoering door de toenmalige staatssecretaris versneld met een overgangstermijn van zeven maanden.

Voor het overgrote deel van de mensen is de verificatie van de rekeningnummers automatisch gebeurd, zonder dat men er iets van merkte. Voor een omvangrijke groep kon echter niet worden vastgesteld, dat het door hen gebruikte rekeningnummer aan de wettelijke eisen voldeed. Bij het proces van verificatie van rekeningnummers zijn problemen ontstaan. Hierdoor hebben mensen onnodig lang op hun toeslag moeten wachten of op een andere manier frustratie opgelopen.

De Belastingdienst betreurt dat deze problemen zijn ontstaan en heeft als gevolg hiervan maatregelen genomen. Het is daarbij duidelijk dat de urgentie om fraude aan te pakken van doorslaggevende betekenis is geweest bij de vormgeving van de maatregel, inclusief het bijbehorende tijdspad. De les die hieruit wordt getrokken, is dat in de complexe omgeving waarin de Belastingdienst functioneert, zaken een langere transitieperiode behoeven.

De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen van de maatregelen, die de nieuwe staatssecretaris inmiddels heeft genomen of aangekondigd. Daarbij is het de inzet van de Belastingdienst om vertragingen bij uitbetaling aan goedwillende burgers zo veel mogelijk te beperken. Voor een groep burgers, waarbij de problemen bij verificatie zijn ontstaan, is afgesproken dat ze tot 1 juli 2015 gebruik kunnen maken van een overgangsrecht.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X