Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Fiets van de zaak blijft in de vrije ruimte

De specifieke regels voor het vergoeden of verstrekken van een fiets van de zaak gaan verdwijnen. Onder de werkkostenregeling (WKR) moet u de fiets van de zaak onderbrengen in de vrije ruimte. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent aangegeven dat er geen gerichte vrijstelling komt voor de fiets van de zaak.

In de nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2015 (pdf) gaat Wiebes onder meer in op de vele Kamervragen over het niet voortzetten van de specifieke vrijstelling voor de fiets onder de ‘oude’ regeling. Hij benadrukt dat het onder de WKR gewoon mogelijk blijft om onbelast een fiets van de zaak aan werknemers uit te delen. U kunt de waarde immers onderbrengen in de vrije ruimte. Daarbij gelden geen voorwaarden, zoals die onder de huidige fietsregeling wel gelden. Er is dus geen maximum als het gaat om de prijs van de fiets, er worden geen voorwaarden gesteld aan het zakelijk gebruik en u mag zelf kiezen hoe vaak u een fiets aan een werknemer verstrekt.

De vrije ruimte is beperkt
Als u de waarde van een fiets in de vrije ruimte stopt, gaat dit mogelijk wel ten koste van andere verstrekkingen. De vrije ruimte is immers beperkt. Het effect is volgens de staatssecretaris echter dat u in overleg met de werknemers keuzes maakt voor de verstrekkingen vanuit de vrije ruimte. De fiets van de zaak is dan een bewuste keuze.

In 2010 maakte zo’n 20% van de werkgevers gebruik van de fietsregeling, zo bleek eerder uit het rapport Evaluatie Werkkostenregeling van Panteia (pdf). In de meeste gevallen is er dan sprake van een cafetariaregeling waarbij werknemers vanuit hun brutoloon fiscaalvriendelijk een fiets kunnen kopen. Deze werkwijze sluit aan op die van de WKR. Door de vrije ruimte heeft u meer vrijheid bij het bepalen welke vergoedingen of verstrekkingen u onbelast aan de werknemers wilt geven.

Een renteloze lening voor de fiets
Daarnaast blijft het onder de WKR mogelijk om fietsgebruik te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door toe te staan dat de werknemer zijn onbelaste reiskostenvergoeding gebruikt voor de aanschaf van een fiets. Ook kunt u de werknemer voor de aanschaf van een fiets onder de WKR nog steeds onbelast een renteloze lening geven.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X