Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


De pensioenwet wijzigt per 2015

De Nederlandse overheid heeft de maximale pensioenopbouw, en dus ook uw pensioen, verlaagd. Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk omdat we gemiddeld gezien ouder worden. Door de vergrijzing maken we langer gebruik van de AOW en onze pensioenuitkeringen.

Plannen van de overheid
De gemiddelde leeftijd gaat steeds verder omhoog. Het gevolg is, dat we dus langer gebruik maken van de AOW en onze pensioenuitkeringen. En daar is geld voor nodig. De overheid heeft daarom de maximale pensioenopbouw en dus ook uw pensioen verlaagd.

Lagere opbouw en langer werken
De AOW leeftijd stijgt de komende jaren, en waarschijnlijk raakt u dit straks ook. Gemiddeld gaan we langer werken en gaan we later met pensioen. Uw pensioendatum was voorheen 65 jaar, maar deze zal door de nieuwe wet minimaal opschuiven naar 67 jaar. Afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting in Nederland stijgt de pensioenleeftijd in de kabinetsplannen uiteindelijk naar 72 jaar. Wanneer de gemiddelde levensverwachting de komende jaren nog verder stijgt dan is zelfs een hogere pensioenleeftijd dan 72 mogelijk. Stelt u zich eens voor dat u pas met pensioen kunt op uw 68e , uw 72e, of wellicht nog later.

Langer werken, minder opbouw per jaar
Als u langer werkt heeft u meer tijd om uw “pensioenpot” bij elkaar te sparen. De maximale opbouw per dienstjaar is in het Wetsvoorstel vastgesteld op 1,875% per dienstjaar. Bij deze opbouw is uitgegaan van een pensioenregeling op basis van uw gemiddelde salaris. Ter vergelijking, tot 2014 was dit nog maximaal 2,15% per dienstjaar. Heeft u een pensioenregeling op basis van uw laatstverdiende salaris dan wordt ook hierin de maximale opbouw verlaagd.

Wat betekent het concreet?
Bij een salaris van € 33.000 bouwt u in 2014 maximaal € 430 pensioen op per dienstjaar. In de nieuwe situatie bouwt u bij hetzelfde salaris maximaal nog maar € 375 pensioen op per jaar. Dit is een verschil van € 55 bruto per jaar. Na een periode van 10 jaar is het verschil € 550 bruto per jaar. Werkt u 40 jaar voordat u met pensioen gaat dan heeft u jaarlijks € 2.200 minder pensioen door de wetswijziging. Voor de berekening gaan wij uit van een opbouw van 2,15% naar 1,875% per dienstjaar. Bovendien veronderstellen wij een gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende AOW aftrek.

Hogere inkomens
Voor werknemers met hogere inkomens is er aanvullend nog een versobering van de pensioenopbouw aangekondigd. Voor salarissen hoger dan € 100.000 is vanaf 2015 niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen bij uw werkgever. Ligt uw inkomen boven deze grens dan kunt u vanaf 2015 een netto aanvullende oudedagvoorziening afsluiten.

Wat kunt u doen?
Aan de uitkomst van het wetsvoorstel kunt u niet zoveel doen. Vraagt u eens bij uw werkgever na wat deze pensioenverlaging voor u gaat betekenen. Wilt u bijvoorbeeld toch eerder stoppen met werken dan kunt u of zelf vermogen op gaan bouwen of genoegen nemen met een lager inkomen na uw pensionering. Denkt u ook eens aan andere mogelijkheden om na uw pensionering voldoende te besteden te hebben. Als u bijvoorbeeld aflost op uw hypotheek dan bespaart u op uw woonlasten. Gaat u sparen of beleggen dan kunt u aanvullend op uw pensioen een bedrag opnemen om te besteden. Jaarlijks ontvangt u een overzicht van uw opgebouwde pensioen, het UPO. Bestudeert u dit eens en vraag eventueel uw adviseur om raad.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X