Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Antwoord op vragen over afkoop kleine pensioenen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Vermeij over de afkoop van kleine pensioenen (brief Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 25 november 2014, nr. 2014-0000127047).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Vermeij (PvdA) over de afkoop van kleine pensioenen. Zij deelt daarin onder meer mee dat er op 22 mei 2014 een ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden tussen organisaties van pensioenuitvoerders, de SVB, UWV en de ministeries van Financiën en SZW over de afkoop van kleine pensioenen. Tijdens dit overleg zijn verschillende oplossingsrichtingen aan de orde geweest. Er is toen afgesproken om de besproken oplossingen uit te werken en nader binnen de departementen te beoordelen. Verder maakt zij melding van het aannemen van het amendement Vermeij c.s. waardoor een keuzerecht zal worden ingevoerd in de Pensioenwet, op grond waarvan de afkoop van een klein pensioen kan worden uitgesteld tot de eerste dag van de maand na de datum dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Hierbij zal ook het fiscale doorwerkvereiste worden aangepast. Bij keuze voor het genoemde uitstel zal het dan niet meer fiscaal vereist zijn dat er wordt doorgewerkt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X