Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Akkoord over oplossing voor uitzonderlijk hoge naheffingen EU

De Europese ministers van Financiën hebben vrijdag tijdens de Ecofin-raad in Brussel overeenstemming bereikt over een oplossing voor de uitzonderlijk hoge naheffingen bij de afdrachten aan de Europese Unie. De Europese Commissie erkent dat de gang van zaken bij de totstandkoming van de recente naheffingen zeer ongelukkig was. Onder de EU-lidstaten is brede steun voor de noodzaak van grotere openheid over de cijfers van statistische bureaus die ten grondslag liggen aan de verdeelsleutel voor de EU-afdrachten.

De Commissie is verder bereid op verzoek van de raad van ministers te werken aan een flexibele betalingsregeling voor de naheffingen waarbij uiterlijk 1 september 2015 de laatste betaling plaatsvindt. Daarnaast heeft de Commissie een diepgravende evaluatie toegezegd om een herhaling van deze gang van zaken te voorkomen.

Minister Dijsselbloem: "Dit is onder de gegeven omstandigheden een voor Nederland acceptabele afspraak. We verwachten nu meer openheid en zullen met de cijfers in de hand kijken hoe deze naheffing tot stand is gekomen." Onder de aanname dat de cijfers en berekeningen correct zijn, zal Nederland de naheffing betalen. "De mogelijkheid van flexibele betaling is een belangrijk politiek signaal. Hiermee wordt bevestigd dat we met een zeer uitzonderlijke situatie te maken hebben, die in de toekomst moet worden voorkomen", aldus Dijsselbloem.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X