Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Man rekende onterecht op levenslange vrijstelling van aangifteverplichting

Een belastingplichtige die dacht nooit meer belastingaangifte te hoeven doen, is door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het ongelijk gesteld. Het hof oordeelde onlangs dat de belastinginspecteur niet het vertrouwen heeft gewekt dat aan de man geen IB-aanslagen meer zouden worden opgelegd. Dat hij gedurende een reeks van jaren niet is uitgenodigd tot het doen van een IB-aangifte is hiervoor onvoldoende.

De man verkeerde van 1998-2009 in staat van faillissement. Voor de jaren 2001-2007 is hij niet uitgenodigd om IB-aangifte te doen, en voor die jaren zijn ook geen IB-aanslagen aan hem opgelegd. Voor het jaar 2008 legt de inspecteur een IB-aanslag op aan de man. Die is het hier niet mee eens. Hij stelt dat de inspecteur in 1992 heeft toegezegd dat hij geen IB-aangifte hoefde te doen, en dat hij sindsdien ook niet meer is uitgenodigd om aangifte te doen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur niet het vertrouwen heeft gewekt dat aan de man geen IB-aanslagen meer zouden worden opgelegd. Hiertoe is onvoldoende dat hij gedurende een reeks van jaren niet is uitgenodigd tot het doen van een IB-aangifte, en aan hem geen IB-aanslagen zijn opgelegd. Ook is volgens het hof niet het vertrouwen gewekt dat de man niet langer aangifteplichtig zou zijn in de zin van art. 8 AWR. Verder wijst het hof er nog op dat een toezegging voor een volledige levenslange vrijstelling van de aangifteverplichting zo zeer in strijd komt met de wettelijke regeling op dit punt dat de man redelijkerwijs niet op de nakoming daarvan mocht rekenen. De inspecteur heeft terecht een IB-aanslag 2008 aan hem opgelegd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X