Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kwart burgers gooit agenda om voor dienstverlening overheid

Eerder weggaan van werk, oppas regelen of zelfs vrij nemen; bijna één op de vier burgers moet dergelijke maatregelen treffen voor het afnemen van producten of diensten van de overheid, zoals het wijzigen van kinderbijslag en het regelen van een vergunningsaanvraag. Dat blijkt uit een onderzoek naar de dienstverlening van de overheid van financiële dienstverlener Everest onder 840 burgers.

Liever niet aan het loket
Uit het onderzoek blijkt dat burgers steeds minder bereid zijn om naar een loket te gaan om zaken met de overheid te regelen. 77 procent van de respondenten handelt de zaken liever online af. Slechts 1 op de 5 geeft de voorkeur aan persoonlijk contact op een kantoor of in het gemeentehuis of contact per post of telefoon.

Mobiele devices
De smartphone en tablet is nog geen gemeengoed in de communicatie tussen overheid en burger. Slechts drie procent heeft een voorkeur voor deze communicatiemiddelen. Een belangrijke reden daarvoor is dat veel online diensten van de overheid nog niet geschikt zijn om via mobiele devices gebruikt te worden.

Alles digitaal
Minister Plasterk streeft ernaar om alle dienstverlening van de overheid per 2017 online toegankelijk te maken. Momenteel, zo blijkt uit het onderzoek, heeft iets minder dan de helft van de burgers vertrouwen in de geautomatiseerde afhandeling van digitale diensten van de overheid. Toch verwacht 54 procent van de respondenten dat in 2017 alle overheidszaken digitaal afgehandeld kunnen worden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X