Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ook bij kenbare fout mag fiscus navorderen

Als er te weinig belasting is geheven door een kenbare fout van de belastinginspecteur, mag de fiscus toch bij u navorderen. Dat mag volgens de Hoge Raad echter alleen als de fout het gevolg is van de geautomatiseerde verwerking van de aangifte, niet als er sprake is van een beoordelingsfout van de inspecteur.

In deze zaak verhuurde een vrouw een bedrijfspand aan een taxicentrale. Haar echtgenoot was in het bezit van alle aandelen in deze bv. In haar aangifte inkomstenbelasting over 2008 en 2009 rekende ze het bedrijfspand tot haar box 3-vermogen. Bij een boekenonderzoek kwam de inspecteur tot de conclusie dat het bedrijfspand niet tot box 3 behoorde, maar tot box 1. Hij kondigde dan ook aan dat hij de aangiften op dat punt zou corrigeren. Hij vergat echter om de aangiften te blokkeren. Met een navorderingsaanslag probeerde de inspecteur zijn fout alsnog te corrigeren.

Vrouw wist dat de aanslag te laag was
De vrouw vond dat de Belastingdienst niet mocht navorderen. De belangrijkste vraag in deze zaak was of het hier om een kenbare fout ging. De inspecteur mocht namelijk navorderen als de aanslag door een fout te laag was vastgesteld en dit bij de vrouw kenbaar moest zijn (artikel 16, lid 2, onderdeel c AWR). Van een kenbare fout was in ieder geval sprake als de aanslag 30% minder was dan de belasting die geheven moest worden.

Geautomatiseerde verwerking veroorzaakte fout
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond dat navordering bij deze fout niet mogelijk was. De Hoge Raad dacht daar echter anders over. Het niet blokkeren van de aangifte was volgens de Hoge Raad een fout als gevolg van de geautomatiseerde verwerking van de aangifte. Net als de schrijf-, reken-, overname- en intoetsfouten was dit een kenbare fout, zodat navordering mogelijk was. Dit was alleen anders als het ging om een beoordelingsfout van de inspecteur, maar volgens de Hoge Raad was daar in dit geval geen sprake van. Hij verwees de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren. Dat moet beoordelen of de fout kenbaar was bij de vrouw.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X