Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


OESO wil belastingregels beter afstemmen

Landen moeten hun belastingregels en -procedures aanscherpen en bovendien beter op elkaar afstemmen om te voorkomen dat grote, internationale bedrijven door de mazen van de wet glippen. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

De in Parijs gevestigde denktank heeft zich op verzoek van de twintig grootste belangrijkste industrielanden (de G20) gebogen over de problemen die veel landen ondervinden bij het heffen van belastingen bij multinationals. Veel bedrijven sluizen winsten door naar andere landen waar de belastingdruk lager ligt. Dat vormt een ''serieus risico voor de belastingopbrengsten'', stelt de OESO vast.

De manier waarop bedrijven belastingaangifte doen en informatie verschaffen over bijvoorbeeld hun omzet en winst en het aantal werknemers, zou volgens de OESO gelijk kunnen worden getrokken. Ook kan worden gedacht aan strengere regels over waar bedrijven bezittingen als patenten en auteursrechten onderbrengen.

De aanbevelingen van de OESO hebben de steun van in ieder geval alle landen die bij de denktank zijn aangesloten, maar zijn niet bindend. De ministers van Financiën van de G20 bespreken ze volgende week tijdens een bijeenkomst in Australië.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X