Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"



Translate this site


Kabinet gaat uitbreiding lokaal belastinggebied onderzoeken

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën en minister Ronald Plasterk van BZK gaan onderzoek doen naar uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is dat ‘goed nieuws’. De VNG pleit al geruime tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten.

In zijn brief aan de Tweede Kamer ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ schrijft staatssecretaris Wiebes dat meer ruimte om zelf belastingen te heffen past bij de grotere rol die gemeenten na de drie decentralisaties hebben: ‘Een verruiming van het decentrale belastinggebied komt ook tegemoet aan een reeks van aanbevelingen op dit terrein. Wanneer gemeenten meer eigen inkomsten hebben is een lagere uitkering uit het gemeentefonds mogelijk. Hierdoor krijgt het Rijk ruimte om de belasting op arbeid verder te verlagen.’

Wat de VNG betreft moet het kabinet nu doorpakken en tempo maken met de belastingherziening. ‘Er liggen al diverse adviezen en concrete voorstellen waaruit het kabinet kan putten,’ aldus de VNG.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X