Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ander belastingstelsel urgent

Er is geen reden om langer te wachten met de herziening van het belastingstelsel, zegt voormalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend in het NOS Radio 1 Journaal. "Het kabinet Rutte heeft een geweldige kans om geschiedenis te schrijven door er nu een begin mee te maken." De toekomst van het belastingstelsel is het belangrijkste onderwerp bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer, die vandaag verder gaan.

Warboel
De vroegere PvdA-politicus vindt dat haast geboden is. "Het huidige stelsel is slecht voor de economie. Met een beter systeem krijgen we er de komende jaren honderdduizenden banen bij." Vermeend noemt het huidige stelsel, dat hij rond de eeuwwisseling zelf heeft ingevoerd, een warboel. "Het is opgetuigd met allerlei toeslagen en de belastingdruk is te hoog. Belastingstelsels hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Om de tien tot vijftien jaar moeten ze worden herzien."

Afschaffing
Probleem voor het kabinet is dat de regeringsfracties verdeeld zijn, zegt Vermeend. "De VVD wil vooral een einde maken aan het rondpompen van geld. Terwijl de PvdA bang is dat de afschaffing van toeslagen slecht is voor mensen met lage inkomens." Vermeend, die ook minister van Sociale Zaken is geweest, vindt die angst van zijn partijgenoten niet terecht. "De toeslagen kunnen zonder probleem gefaseerd worden afgeschaft. Als je maar zorgt dat daar lagere belastingen tegenover staan."

Ruimte
Ander probleem is dat de belastingherziening geld kost. Er is naar de mening van Vermeend 5 miljard euro nodig. "Het kabinet lijkt voorrang te willen geven aan verlaging van het overheidstekort. Maar als je gaat wachten tot het geld er is, zijn we tien jaar verder en kunnen we het vergeten." Omdat het Nederlandse tekort met 2,2 procent onder de Europese norm van 3 procent zit, is er naar de mening van Vermeend financiële ruimte. Gezien de hoge werkloosheid en lage economische groei, kiest hij ervoor die ruimte te benutten voor een belastingsysteem dat beter is voor de economie.

Handtekeningen
Als het aan Vermeend ligt, neemt het kabinet een voorbeeld aan de manier waarop hij en VVD-minister Zalm het de vorige keer hebben aangepakt. "Ook toen moesten we op zoek naar geld. Ik vind dat die keuze nu weer moet worden gemaakt." De invoering van een nieuw stelsel kost drie jaar, zegt Vermeend. "Als in deze kabinetsperiode alle handtekeningen worden gezet, kan het in de volgende regeerperiode worden ingevoerd."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X