Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Renteaftrek bij buitenlandse woning in aanbouw

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich gebogen over de renteaftrek van een in Frankrijk gelegen woning in aanbouw. De regel is dat binnen een periode van 3 jaar de woning als hoofdverblijf zal gaan dienen. Is dat in deze zaak ook het geval?

De woningeigenaar in spé koopt in 2007 een stuk bouwgrond in Frankrijk. De bouw start daadwerkelijk in 2009 en de hoofdwoning wordt in 2012 opgeleverd. In verband met de aankoop van de grond en de aanbouw van een woning sluit hij een lening af. In 2008 trekt de woningeigenaar de rente van deze lening af omdat hij van mening is dat de woning in aanbouw als eigen woning kwalificeert. De Belastingdienst is het hier niet mee eens.

Het Gerechtshof stelt dat de woningeigenaar gelijk heeft als hij aannemelijk weet te maken dat de woning in aanbouw hem als hoofdverblijf ter beschikking staat in 2008 of de twee daaropvolgende jaren. De bewijslast rust hierbij op de woningeigenaar. In de ogen van het Gerechtshof weet hij niet voldoende aannemelijk te maken dat de woning in 2008, 2009 of 2010 de bestemming als hoofdverblijf zou hebben. Het feit dat zijn eigen woning in Nederland te koop is gezet is niet voldoende. Daarnaast is gebleken dat een deel van de te bouwen woning geschikt werd gemaakt voor verhuur. Ook het volgen van Franse taallessen kan het Hof niet overtuigen.

Commentaar
Artikel 3.111 derde lid Wet IB 2001 bepaalt dat als eigen woning ook wordt aangemerkt een woning die leeg staat of in aanbouw is en uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de daaropvolgende drie jaren als eigen woning ter beschikking te staan. De bewijslast ligt bij de belastingplichtige. In de meeste gevallen zal dit geen problemen opleveren. Als er echter sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals in de onderhavige procedure, dan zal de Belastingdienst goed in de gaten houden of aan de voorwaarden is voldaan.

Interessant detail in deze zaak is dat de woning in aanbouw niet in Nederland is gelegen. Zolang iemand Nederlands binnenlands belastingplichtig is kan ook een niet in Nederland gelegen woning in aanbouw als eigen woning kwalificeren. De rente en kosten van geldleningen zijn dan ook aftrekbaar. Na emigratie is het niet meer mogelijk om deze lasten in Nederland af te trekken.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X