Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kwijtschelding hypotheek

Ik heb mijn dochter - toen ze enige jaren geleden een huis kocht - een hypotheek verstrekt van € 60.000. De hypotheek is ingeschreven bij het kadaster. Ik wil nu de hypotheek volledig kwijtschelden, hoe doe ik dat?

Met de kwijtschelding kan uw dochter als ontvanger van de schenking gebruikmaken van de extra verhoogde vrijstelling van € 100.000. Er moeten, om dat te realiseren, echter een aantal handelingen worden verricht voordat uw dochter vrij is van de hypotheek.

In de eerste plaats maakt u een akte waarin u de lening kwijtscheldt, u kan ook een notaris vragen die akte op te stellen.

Vervolgens vraagt uw dochter bij de fiscus een formele vrijstelling aan met de akte die u samen of met hulp van de notaris hebt gemaakt. Als de hypotheek volledig is afgelost door de schenking kan uw dochter de notaris vragen de hypotheek bij het kadaster door te halen. De akte van kwijtschelding is dan tevens de royementsverklaring die de notaris daarvoor nodig heeft. Na deze handelingen is uw dochter vrij van hypotheek zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X