Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Vakantierechten in België

Woont u in Nederland en werkt u in België in loondienst? Dan heeft u recht op vakantiedagen en vakantiegeld uit België. Hiervoor moet u ten minste één kalenderjaar in België hebben gewerkt.

Hoeveel vakantiegeld krijgt u?
In België is vakantiegeld wettelijk geregeld. Bent u arbeider? U krijgt ruim 7% vakantiegeld van het brutoloon dat u in het jaar ervoor verdiende. Ook krijgt u tijdens uw vakantie uw loon doorbetaald. De vakantiekas van uw werkgever betaalt uw vakantiegeld. De vakantiekas betaalt ook uw loon door tijdens uw vakantie. Bent u bediende? U krijgt 92% van het brutobedrag van de maand waarin u uw (hoofd)vakantie opneemt. Uw werkgever betaalt uw vakantietoeslag en loon tijdens uw vakantie.

Hoeveel vakantiedagen krijgt u?
Als u een volledig kalenderjaar voltijds in België werkt, in een 5-daagse werkweek, kunt u het volgende jaar minstens 20 vakantiedagen opnemen. Bij een 6-daagse werkweek, krijgt u 24 vakantiedagen. Werkte u in deeltijd? Dan krijgt u naar verhouding minder vakantiedagen. Dit is in de wet geregeld. Vaak kunnen werknemers extra vakantiedagen krijgen via de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of afspraken in de eigen arbeidsovereenkomst.

Mag u vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?
Het saldo van niet-genomen vakantiedagen kan niet overgedragen worden naar het volgende jaar. U moet dus uw vakantiedagen voor 31 december allemaal opgenomen hebben.

Wat als…
... uw bedrijf sluit tijdens de vakantieperiode? Hebt u niet voldoende vakantiedagen opgebouwd en sluit uw bedrijf in de vakantieperiode? Uw werkgever kan u dan als tijdelijk werkloos aanmelden. In plaats van loon en vakantiegeld krijgt u dan een uitkering voor gedeeltelijke werkloosheid van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA). Hebt u wel voldoende vakantiedagen? U bent verplicht deze eerst op te nemen.

... u ziek bent? Als u ziek wordt voor uw vakantie begint, dan hoeft u geen vakantiedagen in te leveren. Maar wordt u ziek tijdens de vakantie? Dan verliest u vakantiedagen, ook als u deze nog niet heeft gebruikt. Maar in uw cao kan het anders geregeld zijn.

... u in 2014 voor het eerst in België gaat werken? U krijgt volgens de normale regeling geen vakantiedagen. Want u heeft nog geen volledig kalenderjaar gewerkt in België. En de dagen die u eventueel als werknemer in Nederland werkte, tellen niet mee. Toch krijgt u vakantiedagen. Dit heet aanvullende of Europese vakantie. U krijgt een week vakantie per periode van 3 maanden werken in België. U kunt die dagen opnemen in de laatste week van die 3 maanden.

Let op. Als u gebruik maakt van aanvullende of Europese vakantie, worden deze opgenomen dagen verrekend met het volgende kalenderjaar.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X