Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


In internetconsultatie: einde misbruik Wob

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil een halt toeroepen aan het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als een bestuursorgaan niet op tijd een beslissing op een aanvraag of bezwaar neemt, heeft de burger recht op een geldbedrag (Wet dwangsom). Dit leidt er echter toe dat Wob-verzoeken worden ingediend die niet gericht zijn op het verkrijgen van informatie maar op het innen van geld. De minister wil hier een einde aan maken door het wijzigen van de Wob; iedereen kan hierop reageren via de website internetconsultatie.

Onderzoek bevestigt de signalen dat bestuursorganen worden geconfronteerd met grootschalig misbruik van de Wob. Zo wordt bijvoorbeeld een Wob-verzoek verborgen in een open sollicitatiebrief, in de hoop dat het verzoek over het hoofd gezien wordt en weer geld geïnd kan worden (een zogenaamde dwangsom).

Wet dwangsom
Het afhandelen van Wob-verzoeken die enkel zijn gericht op het innen van geld kost de overheid naar schatting jaarlijks tussen de 8 en 14 miljoen euro. Daarom wordt voorgesteld Wob-verzoeken uit te zonderen van de Wet dwangsom. Dat betekent niet dat bestuursorganen niet meer op tijd hoeven te reageren op een aanvraag of bezwaar. Bestuursorganen blijven verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op het Wob-verzoek. Lukt het niet binnen de geldende termijnen te beslissen, blijft de mogelijkheid voor de burger bestaan om een rechtstreeks beroep te doen op de rechter.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X