Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Gevarenregeling niet langer verlengd

Op 30 juni jl. liep de 'Gevarenregeling piraterij Golf van Aden en de noordelijke Indische oceaan' af. Zoals gebruikelijk ging Nautilus in overleg met de reders om een verlenging te bewerkstelligen echter dit keer, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, slaagden partijen daar niet in. Hiermee is een eind gekomen aan de regeling gekomen die vanaf 2011 bestond.

Overleg
Het overleg strandde op principiële gronden. De reders waren van mening dat er langzamerhand een einde kon worden gemaakt aan de overeenkomst daar de frequentie van de piraterij aanvallen sterk is teruggelopen. Als eerste stap stelden zij een afbouw van de geldelijke vergoeding voor en als finale stap de beëindiging van de overeenkomst. Nautilus daarentegen is van mening dat de frequentie van de incidenten weliswaar is afgenomen maar dat het gevaar nog lang niet is verdwenen. Ook brengt het illegaal varen met private beveiligers extra aansprakelijkheidsrisico's met zich mee. Derhalve waren en zijn we van mening dat een verlenging zonder aanpassingen op zijn plaats zou zijn geweest.

Nieuwe situatie
Met het verdwijnen van de overeenkomst verdwijnen ook de daarin vastgelegde zaken. Wel hebben de reders uitgesproken dat zij zich als goed werkgever zullen blijven gedragen en alles zullen blijven doen om de veiligheid van de werknemers te garanderen. De leden die van mening zijn dat een werkgever zich hier niet aan houdt worden nadrukkelijk gevraagd zich bij Nautilus te melden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X